General Tibet Train Transportation

Can I take a train to Tibet?   


Liffity Liffity
@Liffity | Updated 17 Jul. 2018


Tibet train


Liffity Liffity
@Liffity | Posted 17 Jul. 2018


If you travel to Tibet from the mainlands of China, you can take a direct train to Tibet in some major Chinese cities such as Xi'an, Shanghai, Xining, Guangzhou, Beijing, Chengdu, Lanzhou, Chongqing.